Trailwalk Wandelen op de Veluwe info@trailwalk.nl
Disclaimer
Boekingsvoorwaarden
Privacybeleid
Home Wandelarrangementen De Veluwe Wandelroutes Foto's Over ons Contact

 

Disclaimer
Trailwalk verleent u hierbij toegang tot www.trailwalk.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Trailwalk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Trailwalk spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De op deze website aangeboden wandelarrangementen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze wandelarrangementen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Trailwalk. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Trailwalk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende de teksten en de foto's op deze site, alsmede de door Trailwalk ontwikkelde wandelroutes liggen bij Trailwalk. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Trailwalk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.